Стихи с книги «Ч1ИКОРОБ АНЛЪЕР»

ххх

Ч1икороб анлъерол ч1агвайдя рак1ва,

Ч1идайдя ургъелди, ч1варайдя сугьан.

Ч1икороб басимар, симе боиндя,

Бегъоб энхе годоб т1урер бегъиндя.

Ххх

Баар гьач1об гурир баидоб гьарк1а,

Гьек1об бечелъеря бахилоб рак1ва,

Рак1валъи гьедела биккеч1ов гьек1ва,

Бекколъия щукру гегьеч1об г1алам.

Ххх

Бич1абай ч1агвайдоб дуб ч1икорлъерил

Ч1агуда ида гьой хьодир яайдя.

Ч1икорлъер сурайдоб дуб саяхълъерил

Сахаб зебу гьач1е гьолъя итида.

Ххх

Гьанил1ай мац1иди миц1алъибисе,

Ц1ик1к1орай хабарди кь1абалъибисе,

Кь1абач1об г1адамя хьолъер гегьеч1оар,

Бикь1елъер гагьалъа рак1вар ц1вамисе.

хххх

Дяр чокъалъил баса, басимисекье,

Басанч1е инлъяда бешдалъа генч1об.

Басимар, бисанлъа хьолъида мунагь,

Басанч1вар цеб эшир бехьуда балагь.

Басимисекьевха басам гьедела

Басанлъа биса дя цеб мик1об микъе.

Микъи данде екккуй мадугьаллъияр

Бич1ч1а, гьаанлъяч1е бежубисекье.